Gizarte Erantzunkizun Korporatiboa

Ekide Group-en, Gizarte Erantzunkizun Korporatiboa eguneroko tresna dugu, bizi garen ingurunearen hobekuntza sozioekonomikorako giltza gisa ikusten dugularik, osatzen duen kide bakoitzari balioa emanez.

Bide honetan, modu iraunkorrean jarduten dugu, ingurumena babestuz eta datozen belaunaldientzat gure lokarria babestuz.
Gure gakoa da egunetik egunera lehiakorragoak izatea, enpresan berrinbertituz epe luzerako enplegua sortzeko eta, horrela, etorkizuneko aberastasuna lortzeko.

 

trabajadores equipo

Kode Etiko eta Jokabidekoa

Ekidek, bere hasieretatik, konpromiso irmoa hartu du jokabide arduratsua bermatuko duten balioen arabera jarduteko, eta indarrean dagoen legedia erabat errespetatuko duten balioen arabera jarduteko, taldearen harreman guztietan, langileekin, bezeroekin, hornitzaileekin eta, oro har, gizartearekin.

Kode Etiko eta Jokabideko hau arau eta protokoloen multzo bat da, eta Ekideren balioak eta kultura korporatiboa esplizitu eta ikusgarri egiteko balio du, bai eta haren jokabide-jarraibideak bateratzeko eta indartzeko ere.

 

trabajadores en oficina empresa

 

Gure KODE ETIKOA ETA JOKABIDEKOA deskargatu

Nazio Batuen Mundu Ituna

Ekide Group-ek Nazio Batuen Mundu Itunarekin bat egiten du, etika eta giza eskubideen aldeko konpromiso argia erakutsiz.

Ekide Group-en Giza Eskubideei, Lan Eskubideei, Ingurumenari eta Ustelkeriaren aurkako borrokari dagozkien Mundu Itunaren Hamar Printzipioak babestu eta garatzen ditugu. Gainera, Mundu Ituna eta haren printzipioak gure estrategiaren, kulturaren eta eguneroko ekintza arruntenen parte izatea hitzeman dugu, bai eta Nazio Batuen Garapeneko Helburuak, eta zehazkiago, Garapen Jasangarriko Helburuak, erdiesten lagunduko duten lankidetza-proiektuetan inplikatzea ere.

Nazio Batuen Nazioarteko Ituneko 10 printzipioak honako hauen ondorio dira:

 • Giza Eskubideen Adierazpen Unibertsala.
 • Nazioarteko Lan Erakundearen Adierazpena, Oinarrizko Printzipio eta Lan Eskubideen inguruan.
 • Ingurumen eta Garapenari buruzko Nazio Batuen Batzarraren Rioko Adierazpena.
 • Ustelkeriaren kontrako Nazio Batuen Hitzarmena.

 

 

Nazioarteko Itunaren 10 printzipioak hauek dira:

Giza eskubideak:

 1. Enpresek nazioarteko oinarrizko giza eskubideen babesa bultzatu eta errespetatu behar dute, beren eragin eremuaren barruan.
 2. Enpresek ziurtatu behar dute beren enpresak ez direla giza eskubideen urraketan konplizeak.

Lan estandarrak:

 1. Enpresek afiliazio askatasuna eta negoziazio kolektiborako eskubidearen benetako aitorpena babestu behar dituzte.
 1. Enpresek behartuta edo indarpean egin beharreko lan oro ezabatzen lagundu behar dute.
 1. Enpresek haurren lana desagerrarazten lagundu behar dute.
 1. Enpresek enpleguan eta okupazioan diskriminazio jardunbideak indargabetzen lagundu behar dute.

Ingurumena:

 1. Enpresek ingurumenaren aldeko prebentzio ikuspegia eduki behar dute.
 1. Enpresek ingurumen erantzukizun handiagoa sustatzen duten ekimenak bultzatu behar dituzte.
 1. Enpresek ingurumena errespetatzen duten teknologiak garatzen eta hedatzen lagundu behar dute.

Ustelkeriaren aurkakoa:

 1. Enpresek edozein eratako ustelkeriaren aurka lan egin behar dute, baita estortsioaren eta eroskeriaren aurka ere.